21 May 2016

कविता: सरळसोट

हातावर बसलेला रुळाचा मार लपवत
शाळा सुटल्यावर आम्ही दोघ रेल्वेच्या रुळावरून चालत होतो
त्याची चूक इतकीच होती
साईन, कॉस, टॅन च्या रेषात त्याला
जगण्याची गम्मत दिसत न्हवती
रूळ सरळ सरळ चालत गेलेले पहिले
आणि आम्ही पायवाट धरली छोट्या तळ्याकडे जाणारी

- हेरंब
ISupportNAAM

No comments: