Skip to main content

Posts

Iskool not that cool: a dig at formal education

Since the onset of COVID-19 pandemic, I have been watching the efforts and struggle of teachers and well as students to adopt to this new experience of digital/distance/technology-enabled/virtual/any-other-funky-name-you-want education. For those who believe technology can transform the learning experience, like a magic wand, I would like to wish them luck. However, no matter which subject, the learning experience will largely depend on how well the teacher can adapt and teach as per the needs and capacities of the class. And technology is the last block in this puzzle.
Formal education has been a fun(?) experience for me. But before we take a dig at that serious world, let's get a little serious. 
The word 'education' is derived from the Latin 'educe' which means 'bring out or develop (something latent or potential)'. Have you experienced this sense of 'development' in your formal education or was it totally opposite? I think I was always AWAY when t…
Recent posts

Nominated for TCK Publishing's 2020 Reader's Choice Awards

Excited to inform you that '7 Ways to Stay Sane on the Social Media' has been nominated for TCK Publishing's 2020 Reader's Choice Awards.

To help this book reach more readers, you can vote for it online. 
How to vote?
Visit the voting page: https://www.tckpublishing.com/2020-readers-choice-voting-page/Scroll Down to locate the listed books. Click -> (forward arrow) to find the Self-help category page.Finally, scroll down to locate the book '7 Ways to Stay Sane on the Social Media' and Click on the entry to register your vote. 


Thank you!  #tckpublishing #ReadersChoiceAwards2020
Thank you TCK Publishing!

- The Last Nomad

'सोशल मीडिया' या विषयावर नवीन पुस्तक का लिहिले?

सध्याचे कोविड-१९ चे दिवस म्हणजे ‘वायरल’ या शब्दाला एक वेगळाच अर्थ प्राप्त झालेला काळ. नोवेल कोरोनावायरस बरोबर अनेक गोष्टी ‘वायरल’ झाल्या. 
अशा या अत्यंत अनिश्चिततेच्या काळात, जेव्हा जवळ जवळ सगळ्याच देशांची पाऊले थबकली, तेव्हा दुप्पट गतीने सुरु झाला आपला आंतरजालावरचा, म्हणजेच इंटरनेटवरचा प्रवास. सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन कशा सुरु करता येतील याकडे सगळ्यांनी कूच केली. मनोरंजन, शिक्षण, वैद्यकीय सल्ला, आरोग्यसेवा, खाद्य उद्योग आणि अशा अनेक गोष्टी बघता बघता घरपोच येऊ लागल्या.

पण या सगळ्यात समाजमाध्यमांचे, म्हणजेच सोशल मीडियाचे, एक वेगळेच रूप आपल्या समोर आले. एकंदर परिस्थितीबद्दलचा राग, द्वेष, टीका, राजकीय चर्चा(भांडणे!) यांना उधाण आले. हा सगळा भावनांचा उद्रेक होणं जरी सद्य:स्थितीत स्वाभाविक वाटलं तरी या पूर्वीही सोशल मीडियाचा उत्तम वापर नेमका कसा करायचा यावर खरच आपण विचार केला होता का? 
हे माध्यम केवळ विरंगुळ्यापुरतेच मर्यादित आहे का? की याच्या दुसऱ्या आयामांकडे आपण दुर्लक्ष केले? सोशल मीडिया या गुंतागुंतीच्या वाटणाऱ्या पण अनेक संधी असणाऱ्या विश्वात सावधपणे वावरून यशस्वी कसे होता येईल याचा सोप्पा…

Insight Stories | Web Store

7 Ways to Stay Sane on the Social Media[New Release]
SynopsisThe COVID-19 times have given a different meaning to the word ‘viral’. In these troubling and uncertain times, when the world has largely come to a standstill, we began our internet journey with a rapid pace. Everyone worked towards starting things online, be it entertainment, education, medical advice, healthcare services, or food industry. While this was being done to provide essentials, social media was revealed to us in a different form. 
Frustration towards the present situation, trolling, hatred, criticism, political word wars went rampant. Although such a display may seem obvious in these times, have we really thought about how to best use social media even before? Is this platform limited to entertainment? Or have we neglected its other dimensions? This book explores simple ways of using social media with caution and finding opportunities for success.

Print
Pothi: https://bit.ly/Pothi_7WaysPrintNotionPress: https://bit.l…

लेख: देवराईतील रायवळ आंबा

आज सिद्धार्त दादाची झाडांसंबंधीची फेसबुकवर पोस्ट पाहून काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेची आठवण झाली.डेक्कन कॉलेज, पुणे, येथे शिकताना भेटलेला एक मित्र म्हणजे अरुणाचल प्रदेशचा बानवांग लोसू. एके दिवशी तो मैदानात काहीतरी उपसताना दिसला. पाहिलं तर चक्क शंभरच्या वर रोपांचा ढीग! जमिनीत उगवलेलं तण म्हणून ती टाकून देण्यात येत होती पण बानवांगने ती दुसरीकडे नेऊन ठेवली. झाडांचे वेड असल्यामुळे मी ही या प्रकारात ओढला गेलो. मुळात हे करण्यामागे निदान माझा तरी कोणताच मोठा विचार नव्हता. त्या क्षणी आमचा हेतू केवळ ती रोपं जगवण्याचा होता. मुंबईसारख्या शहरात मोकळ्या जागा आणि खास करून वृक्ष लावण्यासाठी जागा यांची वानवा अनुभवल्यामुळे घरातील कुंडीपुरतेच माझे निसर्गप्रेम मर्यादित राहिले. एकदम इतकी रोपं लावण्याची संधी पाहून मी चक्क झपाटलो गेलो.साधारणपणे ती आंब्याची रोपं असल्याचे समजले पण नेमकी कोणती व्हरायटी हे समजत नव्हते. एकूण संख्या मोजल्यावर आमच्या लक्षात आले की ती चक्क २५० होती! पुढचा मागचा विचार न करताआम्ही त्यांची रोपं करण्याचे ठरवले. आमचा मित्र संजय हरगुडे याच्या मदतीमुळे २ दिवसात आम्ही सगळी रोपं तय…

Whispers: my first shortfilm

After days of procrastination, finally I made my first shortfilm. Completely shot at home and made in a single day, due to the lockdown restrictions, it was a fun experience. Hope you enjoy it.
Synopsis: In a city under complete lockdown due to a pandemic unfolding globally, a woman is busy working from home. Deserted streets and silent skies. But why is she hearing some strange whispers? She tries to chase them but its too before she realizes that a whisper can be more than just a sound.
Featuring Shamitha Vokkaliga
A film by Heramb Sukhathankar
Watch the film: https://youtu.be/yDiprLIpD6s

- The Last Nomad

Coming soon: Leela...poetry collection

And this time it's a collection of poems and quotes. Leela...coming soon!  


Thanks to Writersgram Publications. 
Follow @writersgrampublications @thelastnomadofficial on Instagram for updates. 
#poetrylovers #comingsoon2020 #bookcollection #poetrycollection #thelastnomad
- The Last Nomad